אמאשך
: | | | | | |
, | | | | |
| | cshju,| | | | | | |

,
, : , ,
, : , , ,
, - , , , ,
,
, , ,
, , , ' , ,
2018


: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |